logo

Amb la finalitat de millorar el servei, s'ha traslladat la vostra instal.lació de G-assist a un nou servidor.

S'està procedint a la modificació de la ruta d'accés de l'aplicació.
S'ha fet arribar un correu amb les instruccions a les persones de contacte.

Si teniu qualsevol dubte, podeu escriure a victor.lino@geisoft.cat

Disculpeu les molèsties

Equip de GEISoft